ĐĂNG NHẬP WIFI ĐÀ NẴNG
 

Lấy quyền truy cập lần đầu.

Soạn tin wifidanang gởi 8188.

Chúng tôi sẽ nhắn lại tên truy cập và mật khẩu.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu.

Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.

Hoặc đăng nhập với mật khẩu danang/danangwifi

 

Điều khoản và điều kiện sử dụng

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản và Điều kiện sử dụng WiFi này bao gồm các qui định về quyền lợi và trách nhiệm của Bạn và của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng mạng dịch vụ truy nhập WiFi công cộng của thành phố Đà Nẵng.

Chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ

Bằng việc nhấn nút Đồng ý tại trang đăng nhập hệ thống để bắt đầu truy nhập vào mạng, bạn đã cam kết rằng:

1. Bạn đã Đọc, Hiểu và Đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện nêu ra trong nôi dung này.

2. Thời gian hiệu lực của sự thỏa thuận được bắt đầu từ khi Bạn nhấn nút đến khi Bạn từ khước không còn đăng ký sử dụng dịch vụ nữa.

Trách nhiệm của Bạn

1. Tuân thủ mọi qui định pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Tự trang bị các thiết bị cá nhân cần thiết để truy nhập được vào hệ thống mạng.

3. Chúng tôi không đảm bảo tính an toàn cho các dữ liệu cá nhân mà Bạn gởi và nhận thông qua hệ thống.

Chính sách sử dụng

Bạn đồng ý không sử dụng hệ thống WiFi công cộng này để:

1. Mạo danh tổ chức hoặc người nào để tuyên truyền không đúng sự thật hoặc xuyên tạc, chống đối Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc một tổ chức hay cá nhân khác.

2. Truyền tải bất kỳ tài liệu (đăng lên mạng, gởi thư điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào khác) nhằm chống đối, gây hại đến an ninh an toàn, vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Tuyên truyền hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào (đăng lên mạng, gởi thư điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào khác) mà Bạn không có quyền cung cấp theo qui định của pháp luật hoặc không được ủy nhiệm.

4. Thay đổi, sao chép, giả mạo hoặc sửa đổi định dạng tiêu đề của dịch vụ mạng nhằm che dấu, giả mạo nguồn gốc của bất kỳ tài liệu nào được truyền tải thông qua hệ thống.

5. Đe dọa, lạm dụng, quấy nhiễu, phỉ báng, khiêu dâm, xâm phạm đời sống riêng tư của người khác.

6. Truyền (đăng lên mạng, gởi thư điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào khác) các quảng cáo, “thư rác”, “chuyển tiếp thư” không mong muốn hoặc không được phép.

7. Truyền tải bất cứ tài liệu nào (đăng lên mạng, gởi thư điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào khác) có chứa virus phần mềm, các tập tin hoặc chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hoại hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng trên máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

8. Cố gắng thu thập hoặc lưu trữ các dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ.

9. Sử dụng hệ thống WiFi để truyền dữ liệu có khối lượng lớn, lưu trữ máy chủ.

10. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân, lịch sử truy cập mạng của Bạn theo yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi Bạn có hành vi vi phạm pháp luật .

11. Bạn không được sử dụng hệ thống kết nối không dây này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu có, người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

12. Chúng tôi chỉ hỗ trợ kết nối và không cam kết, chịu trách nhiệm về chất lượng.

13. Tài khoản không được sử dụng liên tục trong 15 ngày, chúng tôi sẽ tự động hủy quyền truy cập và không có thông báo .

14. Đối với CBCCVC thành phố, tài khoản sẽ mặc định như tên hộp thư.

15. Đối với người dân, doanh nghiệp, du khách:

- Soạn wifidanang gửi 8188 . Chúng tôi sẽ nhắn tin lại tên truy nhập và mật khẩu. Bạn có thể thay đổi mật khẩu.

- Hoặc đăng ký trực tuyến.

- Hoặc liên lạc đến Tổng đài hành chính công (điện thoại: 0236 3 881 888 hoặc Email: dichvucong@danang.gov.vn).

16. Bạn sử dụng hệ thống kết nối không dây này, với các điều kiện ở trên là hoàn tự nguyện.

Chấm dứt dịch vụ

Bạn đồng ý rằng chúng tôi giữ quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ và hủy bỏ hoàn toàn dữ liệu của Bạn trên hệ thống WiFi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo lý do bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện đã nêu. Bạn cũng đồng ý rằng, trong trường hợp chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn.

Quyền sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào. Các Điều khoản và Điều kiện mới sẽ được đăng trên trang chủ của hệ thống để Bạn dễ nhận biết. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi truy nhập, Bạn chấp thuận và đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện mới.

Giải quyết sự cố

Nếu Bạn gặp sự cố khi truy nhập hoặc sử dụng hệ thống WiFi, xin vui lòng gọi 0236 3 881 888 hoặc gởi thư điện tử đến dichvucong@danang.gov.vn với tiêu đề “Sự cố WiFi”.

Không đảm bảo

Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi, không có virus hoặc không có các thành phần gây hại khác. Chúng tôi không đảm bảo về các sự cố trong khi cung cấp dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề riêng tư, an toàn, bảo mật có khả năng xảy ra khi sử dụng dịch vụ không dây.